Styrelse

Ordförande

Namn - Carola Larnefeldt
              Ekbacken 6
              286 95 Eket

E-post - c.larnefeldt@gmail.com

Telefon - 070-7710621

Vice ordförande

Namn - Åsa Weiland
             Konduktörsvägen 12 
             286 95 Eket

E-post - margarethaasa@hotmail.com

Telefon - 0733-12 36 03

Ledamot
Namn
- Charlott Bengtsson
             Sjunkamossevägen 3
              286 95 Eket

E-post - bengtsson.charlott@gmail.com

Telefon - 0709-841980

Ledamot

Namn - Ingemar Johansson
             Villavägen 3
             286 95 Eket

E-post - ingemar.johansson.eket@telia.com

Telefon - 073-0922609 el  0435-53453

Ledamot
Namn - Lars Jönsson
             Vångavägen 9
             286 95  Eket
E-post - eketlj@telia.com
Telefon - 070-3453264

Kassör
Namn - Tomas Nilsson
              Åkarp 9065
              286 91 Örkelljunga
E-post - tomasnilsson.eket@gmail.com  
Telefon -070-3742267

Ledamot

Namn - Mattias Nilsson
             Sånnestorp 146
             286 91 Örkelljunga

E-post - bobnils@hotmail.com

Telefon - 0703-82 42 26

Mattias är 4:e generationen född och uppvuxen i Eket, 3-barnsfar och bonde. Han kan allt om traktorer och är en stor tillgång i föreningen.

Ledamot

Namn - Mikael "Björnen" Svensson
             Ljungaskog 159
             286 91 Örkelljunga

E-post - bjornen02@live.se

Telefon - 0706-46 57 79

Ordningens väktare, storbonde och allfixare i Ljungaskog med chefskap över populära arrangemanget "Tractor pulling".

Valberedning

Namn - Magnus Jönsson och Anders Persson
 

Kontakta styrelsen