Styrelse

Ordförande
Namn: Magnus Kjellberg

             Västanvägen 6
             286 95 Eket

E-post: magnusieket@gmail.com

Telefon: 070-787 32 33

Kassör
Namn: Lars Jönsson
             Vångavägen 9
             286 95  Eket
E-post: eketlj@telia.com
Telefon: 070-345 32 64

Ledamot

Namn: Mattias Nilsson
             Sånnestorp 146
             286 91 Örkelljunga

E-post: bobnils@hotmail.com

Telefon: 070-382 42 26

Ledamot
Namn: Tomas Nilsson
             Åkarp 9065
             286 91 Örkelljunga
E-post: tomasnilsson.eket@gmail.com  
Telefon: 070-374 22 67

Ledamot
Namn: Charlott Bengtsson

             Sjunkamossevägen 3
             286 95 Eket

E-post: bengtsson.charlott@gmail.com

Telefon: 070-984 19 80

Ledamot

Namn: Pernilla Larsson Marklund
             Ferievägen 14
             286 91 Örkelljunga

E-post: pealarsson@hotmail.com

Telefon: 070-275 44 81

Ledamot

Namn: Hans-Åke Jönsson
             Kyrkvägen 8
             286 95 Eket

E-post: hisse1964@gmail.com

Telefon: 070-781 52 21

Valberedning

Namn: Anna-Lena Björk
 

Kontakta styrelsen