Varför ska du installera fiber?
Räcker inte vår befintliga lösning? Bredbandet i Eket går via kopparnät för telefoni/data och har större begränsningar ju längre ifrån kopplingspunkten man kommer. Även om man bor nära så finns det brister med kopparnätet i och med att det inte förnyas utan endast lagas vid skador. Det är även känsligt för stormar och åska.
Fiberkabeln är nedgrävd och inte elektriskt ledande och är därför okänslig för åska och oväder.
Men mobilt 4G-nät då?
Det är egentligen inte en fråga om antingen eller, utan om både och. För hemmet är fiber ett av de bästa valen, och för dina mobila enheter passar ett mobilt nätverk som 4G. Överallt kommer det finnas behov av trådlösa uppkopplingar. Att då försöka använda nätet samtidigt för IP-tv, IP-telefoni och bredbandstjänster kommer göra att nätet blir högt belastat vilket ger begränsade överföringshastigheter. Det kommer dröja innan det blir riktigt bra täckning för oss på landsbygden, och vissa områden kommer inte alls att få täckning.
Fastighetens värde
Värdet på din fastighet kan öka, speciellt i jämförelse med andra som väljer att inte vara med. När/om man ska sälja sin fastighet blir valet enkelt för en eventuell husspekulant om det står mellan en fastighet med eller utan fiber. Även fritidshus kan få en värdeökning genom att kunna flytta med tjänster och därmed slippa dubbla kostnader.
Om man inte ansluter sig nu kan det bli mer än dubbelt så dyrt att ansluta sig vid ett senare tillfälle, upp till 50 000- 100 000 kronor för en enskild anslutning.