Vad är fiber egentligen?
Optisk fiber har använts under en längre period för dataflöden men det är först på senare år som det används för privatkunder och mindre företag. Själva fibern är en tunn tråd av glas som används för att transportera data med hjälp av ljusimpulser genom fibern.
En fiberkabel klarar en stor mängd information, två kablar skulle kunna transportera samma mängd information som hela Sveriges kopparnät för tele och datakommunikation.