Sedan projektet Fiber i Eket drog igång har även Svenska Stadsnät kommit till tätorten Eket. 
Det har skickats ut avtal och information, hållits informationsmöte samt att deras säljare nu är ute och knackar dörr. 
Ni har säkert sett skyltarna "Vi har beställt fiber" längs en del hus i Eket. 

Vi i Ekets framtid/Fiber i Eket stöder detta fullt ut och är tacksamma för Svenska Stadsnäts insats.
Vi konkurrerar INTE med varandra på något sätt. Vi hoppas att vi med gemensamma krafter kommer upp i de 50 % som krävs för grävstart. 

Det är viktigt att så många som möjligt går med så att vi får fiber och snabbt bredband till byn. Senast 24 mars vill de ha in avtalet.