Vad tjänar du på att ansluta dig?
Vi vet i dagsläget inte vad det kommer att kosta för respektive hushåll men utgår från att det landar i närheten av ca 20 000 kr efter de olika bidrag som finns att söka.
Nedanstående är endast ett exempel på hur det kan se ut och intjäningstiden beror på vilka tjänster du har idag eller som du i framtiden kommer att utnyttja.
Kalkylen finns som excel på www.eketsframtid.se så du kan fylla i dina egna uppgifter samt en jämförelse med dina kostader idag