Fiber i Eket med omnejd!
För att fiber ska bli verklighet i både Ekets tätort samt dess landsbygdsområden är det viktigt att alla är med, även DU!
Ekets Framtid har utsett en grupp att arbeta med fiber i Eket med omnejd för att få en levande bygd med fler som flyttar hit, fler företag som kan etablera sig och därmed också investera i Eket och dess omnejd.
Om tillräckligt många hushåll är intresserade av ett erbjudande fördelas de fasta kostnaderna för installationen på antalet hushåll och kostnaden blir lägre. Exakt hur många hushåll vi behöver vara för att påbörja installationen vet vi inte idag.
Landsbygdsbidrag söks via föreningen Ekets framtid och för att kunna erhålla bidrag måste man vara medlem i Ekets framtid.
Medlemsavgift behöver därför betalas under 2016.
Betala in Din medlemsavgift redan idag till bankgiro : 624-2960 Ange namn och adress på inbetalningen
Enskild medlem 100 kr
Familj (boende på samma adress) 200 kr
Företag 200 kr
För intresseanmälan eller frågor kontakta:
Carola Larnefeldt, 070-771 06 21, 0435-535 22
fiberieket@gmail.com eller www.eketsframtid.se
eller din representant för ditt område