Fritidshemmet

På fritids arbetar vi med att stödja elevernas sociala utveckling samt ger dem helheter i sitt sammanhang vid lek och skapande verksamhet. Fritids ska vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet, där barnen kan få vila, ha möjlighet till fria aktiviteter, umgås med jämnåriga kamrater och få stöd att utveckla både gamla och nya intressen. Varje barn ska känna sig sedd, duga och respekteras. Barnen lär sig visa empati i ord och handling. Det är viktigt för oss att ha en bra relation och en bra samverkan mellan fritids och hemmet.

 

Vi arbetar för att barnen skall utveckla ett nyanserat språk, kunna lyssna, diskutera, analysera och lösa problem. Varje barn ska lära sig att kunna ta eget ansvar, följa regler, överenskommelser och utveckla egna idéer. Vi arbetar gärna utomhus med olika aktiviteter såsom idrott, lekar och spel.

 

Det ska vara roligt och spännande att vara på fritidshemmet!