Kontaktauppgifter skola

Ekets skola/Förskola

Kungsleden 45

286 95 Eket

Fritidshem: 0435-53692 el 073- 435 55 59
Förskolan Kotten Tallen tel: 073-435 55 09, Granen tel: 070-240 61 04

Telefon skolans rektor: 0435 -55 166

Rektor: Annika Davidsson

E-post skolan: annika.davidsson@orkelljunga.se

Telefon förskolans rektor:

Rektor: Gunilla Karlsson

E-post förskolan: gunilla.karlsson@orkelljunga.se