Förskolan Kotten

Vi på förskolan Kotten vill ge varje barn de bästa förutsättningar att möta livet med god självkänsla, en positiv nyfikenhet, förmåga till empati och omtanke om varandra. Vi vill också ge barnen möjlighet att uppleva lust och glädje i deras möte med naturen.

 

På förskolan arbetar vi extra med språket, naturvetenskap och matematik.

Avdelningarnas nära samarbete ger barnen en grundläggande trygghet i deras vardag på förskolan. Även förskola, skola och fritids har stort utbyte av varandra.

 

Genom att varje vecka vara ute i skogen ger vi barnen förutsättningar att få en uppfattning om och försåelse för de olika sambanden i naturen. En mycket uppskattad aktivitet i veckan är när vi går till skolans och byns idrottshall i Eket.

 

Gemensamt firar vi påsk, jul, midsommar, advent och lucia. Därutöver har vi våra egna traditioner som kottenloppet, maskerad och nallefest. All personal jobbar för ett positivt bemötande mot barn och föräldrar.