Fiber på landsbygden 

Fiberutbyggnaden på landsbygden har varit pausad under en tid men kommer nu att återupptas. Kommunen och IP-Only vill därför bjuda in till ett allmänt informationsmöte, där det även finns möjlighet att ställa frågor.
Representanter från Örkelljunga kommun kommer att finnas på plats tillsammans med representanter från IP-Only.

 IP-Only kommer att informera om hur den fortsatta utbyggnadsprocessen ser ut och presentera en preliminär tidplan för utbyggnaden.
 Örkelljunga kommun kommer att informera om den insats som kommunen gör för att säkra utbyggnaden av fiber på landsbygden inför framtiden.

Tid och plats
Tid: torsdagen den 25 oktober klockan 18:30-20:30.
Plats: FORUM Örkelljunga


Har du frågor?
Information finns på IP-Onlys webbplats www.skane.ip-only.se och på Örkelljunga kommuns webbplats www.orkelljunga.se/fiber

Det går också att kontakta:
IP-Onlys kundtjänst tel. 0200-43 00 00 eller kundservice@ip-only.se
Örkelljunga kommun tel. 0435-550 16 eller fiber@orkelljunga.se