Byastämma 18 oktober

På byastämman träffar du kommunstyrelsens representanter och chefstjänstemän i den kommunala förvaltningen.
Här får du möjlighet att direkt påverka hur vårt samhälle ska utvecklas genom att ställa frågor, framföra synpunkter och delta i samtal kring små och stora frågor som rör vår bygd.

Datum: 18 oktober
Tid: Kl 19.00
Plats: Ekets skola
Arrangör: Örkelljunga kommun