Kallelse årsmötet

Kallelse till årsmöte i Ekets Framtid
Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 Kl. 19.00
Plats: Församlingshemmet i Eket
Kallade: Samtliga medlemmar och övriga intresserade
Medlemsavgifter 2017
Kallelse och dagordning
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2016