Årstämma

Onsdagen den 30 mars kl 19 i församlingshemmet i Eket.
Här finner ni kallelse med dagordning, verksamhetsplan 2016, verksamhetsberättelse 2015 samt stadgar, stadgar med föreslagna ändringar och stadgar ej beslutade